FSF Fon Ünvan Değişikliği Açıklama Metni

Fiba Portföy

Fiba Portföy Birinci Serbest Fonu (FSF) 29.05.2020 tarihi itibariyle Kısa Vadeli Serbest Fon statüsüne geçmiştir. Böylece fona ait katılma payları alım satımı aynı gün içerisinde yapılabilecektir.

Yani FSF fonu bugüne kadar TEFAS’ta ihbarlı fon (T+1) olarak işlem görürken;  yeni haliyle TEFAS’ta likit fon gibi aynı gün valörlü (T+0) işlem görecektir. Ayrıca eski halde saat 13:00’e kadar iletilebilen emirler saat 13:30’a kadar iletilebiliyor olacaktır. Fonun kodunda (FSF) herhangi bir değişiklik olmamıştır.Ayrıca fonun ünvanına ‘Kısa Vadeli Serbest Fon’ ibaresi eklenmiş, portföyünün ağırlıklı ortalama vadesinin 25-90 gün arasında kalması kuralı getirilmiştir. Bu haliyle fonun yönetim tarzı ve karakterinde herhangi bir ciddi değişiklik olmamakla birlikte pazarlanabilirliği ve giriş çıkışı eskiye göre daha da kolaylaştırılmış olacaktır.

 

Mevcut Unvan

Yeni Unvan

Fiba Portföy Birinci Serbest Fon

Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

 

Yatırımcıların Bilgilerine Sunarız.