Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FIL
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
Fon Kodu FIL
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 21.07.2003
Fon Büyüklük 192,701,256.74
Karşılaştırma Ölçütü (%5) BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + (%20) BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + (%25) BIST-KYD DIBS 91 Gün + (%40) BIST-KYD Gecelik Brüt Repo Endeksi + (%5) BIST-KYD 1 Aylık Türk Lirası Mevduat Endeksi + (%5) BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Şemsiye Fon Türü Para Piyasası Şemsiye Fonu
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) Aynı Gün
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 0.5475

Yatırım Stratejisi

Fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo veya kamu/özel sektör tahvillerinden oluşabilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde vadesine en fazla 184 kalmış likiditesi yüksek yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7