Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FFD
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
Fon Kodu FFD
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 25.12.2020
Fon Büyüklük 14,368,415.50
Karşılaştırma Ölçütü (%85) Bist KYD Repo Brüt + (%10) BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL + ( %5) BIST KYD DİBS 91 Gün Endeksi
Şemsiye Fon Türü Para Piyasası Fonları
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) T+0/T+0
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,5

Fon İçeriği

Yatırım Stratejisi

Fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.

Getiri Grafiği

Fonun Özellikleri ve Tavsiye Edilen Değerlendirme Süresi

Tavsiye Edilen Karşılaştırma Dönemleri

  • Günlük
  • Haftalık
  • Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • Yıllık