Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FIT
Fiba Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Fon Kodu FIT
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 21.07.2003
Fon Büyüklük 55,850,763.31
Karşılaştırma Ölçütü (%60) BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + (%15) BİST KYD ÖSBA Sabit Endeksi +(%15) BİST-KYD DIBS 365 Gün Endeksi + (%5) BİST-KYD Repo Brüt Endeksi +(%5) BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
Şemsiye Fon Türü Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) T+1 / T+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1.190

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanmaaraçlarına yatırılara, orta ve uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlanması hedeflenmekte ve hedefe uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fonun stratejisi özel sektörborçlanma araçlarına ağırlık veren, kamu tahvillerini ise faizlerde düşüş (değer kazancı) ihtimalinin olduğu zamanlarda portföyünde bulunduran bir özellik arz etmektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7