Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FPE
Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
Fon Kodu FPE
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 28.04.2016
Fon Büyüklük 21,414,934.46
Karşılaştırma Ölçütü (%80) BİST-KYD Kamu Eurobond (USD-TL) Endeksi + (%10) BİST-KYD ÖSBA Eurobond (USD-TL) Endeksi + (%5) BİST-KYD Brüt Repo Endeksi + (%5) BİST-KYD 1 Aylık ABD Doları Mevduat
Şemsiye Fon Türü Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) T+1 / T+3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1.095

Yatırım Stratejisi

Fon amacına ulaşmak için fon portföyün en az %80'i devamlı olarak, Amerikan Doları cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılarak, orta ve uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlanması hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'sini geçemez.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7