Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FVV
Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon
Fon Kodu FVV
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 16.03.2020
Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00
Şemsiye Fon Türü Serbest Şemsiye Fon
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) T+ 1/T+ 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 0.75

Yatırım Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon’un yatırım stratejisine yönelik Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon’un kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7