Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FZJ
Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon Kodu FZJ
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 05.10.2021
Fon Büyüklük 5.038.131,59
Karşılaştırma Ölçütü Fon’un eşik değeri olarak %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi belirlenmiştir.
Şemsiye Fon Türü Fon Sepeti Fonu
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) T+1/T+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,55
Nereden Alıp Satabilirim Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Fon İçeriği

Yatırım Stratejisi

Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.

Getiri Grafiği