Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
SKT
Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Fon Kodu SKT
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 24.07.2003
Fon Büyüklük 27,240,229.70
Karşılaştırma Ölçütü %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %35 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %35 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Şemsiye Fon Türü Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) Aynı Gün
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2.0075

Yatırım Stratejisi

Fon amacına ulaşmak için fon portföyün en az %80'i devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, portföyün ağırlıklı ortalama vadesinin en az 25 gün ve en fazla 90 gün olacak şekilde yönetilmesi ile kısa vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlanması hedeflenmektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilmektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7