Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
SLF
Fiba Portföy Şekerbank Para Piyasası Fonu
Fon Kodu SLF
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 15.10.2018
Fon Büyüklük 151,637,361.75
Karşılaştırma Ölçütü %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %40 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + % 5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Şemsiye Fon Türü Para Piyasası Şemsiye Fonu
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) Aynı Gün
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1.022

Fon Risk Seviyesi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Fon İçeriği

Yatırım Stratejisi

Fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo veya kamu/özel sektör tahvillerinden oluşabilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde vadesine en fazla 184 kalmış likiditesi yüksek yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.

Getiri Grafiği

Fonun Özellikleri ve Tavsiye Edilen Değerlendirme Süresi

Tavsiye Edilen Karşılaştırma Dönemleri

 • Günlük
 • Haftalık
 • Aylık
 • 3 Aylık
 • 6 Aylık
 • Yıllık