İşlem saati değişiklikleri hakkında

Fiba Portföy

19 Ağustos 2020 tarihinden başlamak üzere FSF (Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon) ve FPK (Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)’nun TEFAS işlem saati 13:30’dan 13:00’e çekilecektir.